KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.6

 

a) Nazwa usługi: Zezwolenie na prowadzenie odzyskiwania , unieszkodliwiania, zbierania lub transport odpadów.
b) Symbol:  IN 6233.1
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
e) Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy który chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
f) Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami
 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli – „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną oczyszczalni ścieków.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
i) Opłaty: Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: - 107 zł - za wydanie zezwolenia - zgodnie z  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zmianami – część III „Wydawanie zezwolenia” pkt 41 i 42) Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.                            
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.6

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie pozwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Joanna Lubawa-Fura  (52) 3023034 w. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.