KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.6232

 

 

a) Nazwa usługi: Informacja o wyrobach zawierających azbest
b) Symbol: IN 6232
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Informacja o wyrobach zawierających azbest
e) Kogo dotyczy: Wnioskodawca
f) Wymagane dokumenty: „Informacja o wyrobach zawierających azbest” zawierająca wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest sporządzonej poprzez spis z natury wypełniona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:
 - Osoba fizyczna - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
 - Osoba prawna - właściwemu marszałkowi województwa.
Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:
 - jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
 - drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Organ administracji udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki , nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
i) Opłaty:
W przypadku gdy składający informację działa w imieniu innej osoby należy dołączyć  pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
j) Podstawa prawna:
Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)
Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
k) Tryb odwoławczy: Nie


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.6232_1

Załącznik nr 1 - Informacja o wyrobach zawierających azbest

Formularz IN.6232_2

Załącznik nr 2 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Joanna Lubawa-Fura  (52) 3023034 w. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.