Załatw sprawę w Naszym Mieście

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim opracował Karty Usług realizowanych przez referaty Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że również osobiście można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie oraz Karty Usług w formie papierowej codziennie w godz. 7:30 – 15:30.