Nabór członków do Komisji Konkursowej

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia.

 

Zadaniem członków Komisji jest ocena ofert złożonych w ramach konkursu według określonych kryteriów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji do dnia 3 lutego 2016 r. na załączonym formularzu. Formularze można dostarczyć:

  • pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3,
    88-430 Janowiec Wielkopolski,
  • osobiście do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim pok. 5.

Członkowie Komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi oferty w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

 

 

..........................................., dnia ..........................................

                                                            

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dane kandydata do Komisji Konkursowej
oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia
w 2016 roku

 

__________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko)

__________________________________________________________________________________

(dane kontaktowe: adres, numer telefonu)

__________________________________________________________________________________

(nazwa organizacji)

__________________________________________________________________________________

(adres organizacji)

__________________________________________________________________________________

(numer telefonu, adres e-mail organizacji)

 

Oświadczam, że (nazwa organizacji) ........................................................................ nie zamierza brać udziału w otwartym konkursie ofert, który został ogłoszony przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w 2016 roku.

 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji)