Janowiec Wielkopolski, dnia 9 lutego 2016 r.

Nr IN 041.1.2016

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski z perspektywą czasową do 2020 roku z uwzględnieniem lat 2021-2022”.

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3- pokój nr 1 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.um-janowiecwlkp.pl

         Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

         Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

 

Burmistrz  Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

      Treść projektu dokumentu oraz formularz uwag został zamieszczony na stronie BIP:  www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/?a=4824