SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

w 2015 r.

 

   Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim

                          - w zakresie kultury:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim w 2015 r. zorganizował lub współorganizował 54 imprezy w tym koncerty, występy, konkursy, turnieje , spotkania tematyczne, przedstawienia teatralne, emisje kinowe, uroczystości państwowe i wieczornice. Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim organizował lub współorganizował 14 festynów na terenie wsi w Gminie Janowiec Wielkopolski.

W 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim wykonał remonty na kwotę 35 326,43 zł. oraz nabył scenę mobilną za kwotę 98 556,21 zł,  z czego dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 60 095,25 zł.

         Kalendarzowy rok 2015 przywitaliśmy na rynku muzyką mechaniczną dla mieszkańców Gminy, którzy chcieli przywitać Nowy Rok w plenerze. Trwały również już przygotowania do 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w roku 2015 odbył się 11 stycznia.

- 22 stycznia -  uczciliśmy pamięć poległych w II wojnie światowej z okazji 70 rocznicy wyzwolenia Janowca spod okupacji Niemieckiej; 

- 25 stycznia - przed szeroką publicznością, wystąpił chór „Harmonia” z repertuarem kolęd i pastorałek;

- 15 lutego -  z okazji Dnia Zakochanych, zorganizowaliśmy koncert operetkowy „O miłości prawie wszystko” w wykonaniu artystów z teatru muzycznego w Poznaniu;

 - 18 lutego  - odbyła się „Klawa zabawa” w wykonaniu Teatru „Trójka” z Bydgoszczy;

- 19 lutego - odbył się pokaz iluzji w wykonaniu iluzjonisty „Apollino”;

- 22 lutego - pomogliśmy zorganizować Harcerskiemu Kręgowi Seniora „Dzień Myśli Braterskiej”;

- 23 lutego  - odbył się maraton filmowy dla dzieci;

-  24 lutego teatr „Art.-Re” wystawił sztukę Jaś i drzewo fasoli;

-  26 lutego Klub Seniora „Uśmiech” przeprowadził z dziećmi warsztaty praktyczne „Kuchnia pełna cudów” o tematyce kulinarnej;

-  28 lutego odbył się turniej w „Baśkę”.

W okresie poświątecznym i karnawałowym w 2015 r.  pomagaliśmy organizować spotkania opłatkowe, a także zabawy karnawałowe takim organizacjom jak: Polski Związek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Seniora „Uśmiech”, Klub Seniora „Sami swoi” czy Harcerski Krąg Seniora.

-  22 marca -  odbył się Rajd Pieszy;

-  w marcu - ogłoszony został, konkurs wielkanocny na palmę wielkanocną, stroik oraz kartkę;

-  29 marca  - odbył się kolejny turniej w „Baśkę”;

- 31 marca - nastąpiło wręczenie nagród laureatom  konkursu wielkanocnego, w konkursie uczestniczyło ponad 110 osób;

-  12 - kwietnia organizowaliśmy koncert muzyki country w wykonaniu Jacka Wietrzykowskiego;

-  17 kwietnia - odbył się koncert muzyki Hip-Hop, na którym prezentowali się młodzi artyści z naszego powiatu;

-  25 kwietnia - odbyły się Ogólnopolskie Biegi im. Tomasza Hopfera wraz z koncertem zespołu „Piękni i młodzi”;

- 26 kwietnia – odbył się Rajd Rowerowy;

- 3 maja - uczciliśmy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja;

-  9 maja - odbyła się coroczna akcja „Polska Biega”.;

- 16 maja -  pomagaliśmy w obchodach 90 – lecia klubu sportowego „Sparta” Janowiec Wielkopolski;

-  26 maja - zorganizowaliśmy przedstawienie teatralne „Wilk i zając na wakacjach” w wykonaniu teatru Art.-Re z Krakowa;

-  29 maja -  organizowaliśmy Dzień Dziecka wraz ze Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” i Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego;

-  31 maja -  pomagaliśmy w organizacji Festynu Integracyjnego w Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim;

-  w dniach 6-7 czerwca - odbył się tradycyjny festyn „Nie zapominajmy o tradycji” podczas którego, prezentowali swój dorobek artyści i rękodzielnicy, a także zespoły muzyczne, podczas tego festynu odbył się piknik „Święto Wieprzowiny” wraz z koncertem Krystyny Giżowskiej, Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Janowca Wielkopolskiego oraz imprezy towarzyszące m.in. koncert znanego polskiego artysty muzyki reggae  Mesajah;

-  14 czerwca  - pomagaliśmy w organizacji Festynu Integracyjnego organizowanego przez Dom Dziecka w Kołdrąbiu;

- 16 czerwca -  zorganizowaliśmy kolejny turniej w „Bośkę”; 

- 19 lipca -  odbył się Rajd Pieszy;

- 30 sierpnia  - odbyły się Powiatowe Dożynki w Janowcu Wielkopolskim wraz z koncertem zespołu Skaldowie;

Ponadto podczas okresu wakacyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim dostępne były dla młodzieży m.in. stół do tenisa stołowego, piłkarzyki  stołowe, bilard, cymbergaj itp.

- 1 września - uczciliśmy pamięć pomordowanych podczas II wojny światowej z okazji 74 rocznicy wybuchu tej wojny;

- 19 września  - współorganizowaliśmy na terenie naszej Gminy akcję „Sprzątanie Świata”;

 - 11 października -  odbył się Rajd Pieczonej Pyry, w którym uczestniczyło blisko 160 osób;

- 11 listopada -  uczciliśmy Obchody Święta Niepodległości;

- 14 listopada - odbył się Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych;

- 22 listopada-  odbył się kolejny turniej w „Bośkę”;

- 5 grudnia  - na Rynku Miejskim w Janowcu Wielkopolskim współorganizowaliśmy „Mikołajki 2015”

- w miesiącu grudniu  - ogłoszony został kolejny Konkurs Świąteczny.

 

              Przez cały rok w instytucji kultury działały następujące koła zainteresowań:

- SKKT PTTK - prowadzone przez instruktora- nauczyciela historii pana Adama Lubawego;

 - Koło rzeźbiarskie, którego opiekunem jest lokalny artysta rzeźbiarz pan Adam Walkowiak;

- koło wokalne - prowadzone przez  nauczyciela muzyki panią Małgorzatę Meissner;

- koło nauki gry na instrumentach klawiszowych prowadzone przez pracowników MGOK  pana Romana Bleję oraz Monikę Bleję,

 - studio piosenki „Voice”-  prowadzone przez  panią Monikę Bleję,

- spotkania „Nutka dla maluszka”  - prowadzone przez panią Monikę Bleję,

- nauka gry na instrumentach dętych drewnianych - prowadzona przez Tomasza Chełpińskiego z Poznania,

- nauka gry na instrumentach dętych blaszanych-  prowadzona przez Adama Nyszlera,

- koło artystyczne, którego instruktorem jest nauczycielka w Publicznym Gimnazjum pani Anna Nowak.

           Ponadto działają następujące zespoły: zespół folklorystyczny „Pałuczanie”, zespół folklorystyczno-biesiadny „Folk-Rom”, Chór “Harmonia”, zespół satyryczny „ADHD”, Janowiecka Orkiestra Dęta im. Stanisława Rozmarynowskiego oraz  Towarzystwo Biesiadne,

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim współpracuje w różnych dziedzinach z następującymi jednostkami i organizacjami :

Klubem Seniora „Uśmiech”, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klubem Seniora „Sami Swoi”, szkołami z terenu Gminny Janowiec Wielkopolski, z klubami sportowymi, Stowarzyszeniem „Dolina Wełny”, Janowieckim Stowarzyszeniem Oświatowym, Związkiem Wędkarskim „Wielkopolanin”, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, Domem Dziecka w Kołdrąbiu, sołectwami gminy Janowiec  Wielkopolski itp.

 

       -  w zakresie sportu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim jest także organizatorem rozgrywek ligowych zimowych piłki siatkowej, piłki nożnej oraz tenisa stołowego oraz letnich rozgrywek piłki nożnej oraz plażowej piłki siatkowej i streetbal’a, których koordynatorem jest pan Leszek Grzeczka.

 

Dyrektor M-G Ośrodka Kultury
w Janowcu Wielkopolskim
/-/    Tomasz Majewski

 

Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim

W Bibliotece Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim w 2015 r. zarejestrowano łącznie 950 czytelników,  zakupiono 556 książek za  kwotę 12.145,52 zł oraz wypożyczono 14287 voluminów i prenumerowano 26 tytułów czasopism.

Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim swoją działalność w 2015 rozpoczęła  od przeniesienia i porządkowania księgozbioru z pomieszczenia zastępczego do nowo oddanego budynku, rozbudowanego w ramach projektu: ”Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Janowcu Wielkopolskim.Pozyskano 80 m2 jasnych i przestrzennych (oszklonych) pomieszczeń bibliotecznych: czytelnię multimedialną z pięcioma stanowiskami z dostępnym Internetem, czytelnię czasopism i księgozbioru podręcznego oraz wypożyczalnię.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników biblioteka proponowała różnorodny program wydarzeń kulturalnych, zakupiła nowości wydawnicze. Podjęto działania i inicjatywy skupiające wokół biblioteki nie tylko miłośników czytania ale i pasjonatów krajoznawstwa i regionu.

Przeprowadzano różnorodne działania na rzecz wszystkich grup społecznych i wiekowych m.in.:

-  luty 2015 r. – odbył się spektakl małych form teatralnych  Art-Red z Krakowa dla dzieci z Sarbinowa Drugiego „ Jaś i  zaczarowana fasola”, w którym wzięło udział 80 osób.

Przedstawienie w formie interaktywnej, angażowało i zapraszało dzieci do współtworzenia spektaklu, stanowiło doskonały wstęp do obcowania ze sztuką;

- maj 2015 r.  - w ramach tygodnia bibliotek 14 maja 2015 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo oddanego budynku, w tym  prezentacja multimedialna z działalności biblioteki w latach 2013/14, w którym wzięło udział 40 osób;

- 7 czerwca 2015 r.  – zorganizowanie akcji  „Książka za książkę” w ramach corocznych Dni Janowca Wielkopolskiego;

24 czerwca 2015 r. -  spotkanie z członkami Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Janowca  z okazji  rozpoczynającego się lata, w którym wzięło udział  35 osób;

- 24 sierpnia 2015 r. -  na zakończenie wakacji dla dzieci  wystawiono sztukę „ Skradzione mądrości”;

- 18 listopada 2015r. - „Dzień Seniora po pałucku” z udziałem Mirosława Binkowskiego, autorytetu w dziedzinie gwary pałuckiej oraz zespołu Pałuczanie z Sarbinowa Drugiego., w którym wzięło udział 80 osób;

- 9 września 2015 - piknik ”U schyłku lata”  w Laskowie – dla czytelników i bywalców biblioteki, w którym wzięło udział 30 osób;

- 15 października 2015 r. - spotkanie autorskie z  podróżnikiem, fotografem, filozofem, globtroterem, Leszkiem Szczasnym, poświęcone jego wyprawie do Turcji i promocji książki „Świat na wyciągnięcie ręki”,  uczestnikami spotkania byli uczniowie  Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim - ok. 100 osób.

- listopad 2015 r. -  zakończono remont korytarza i pomieszczeń bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Sarbinowie Drugim, która jest miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej celem,  podniesienia estetyki i funkcjonowania placówki.

- grudzień 2015 - w  Szkole Podstawowej w Świątkowie odbyły się warsztaty malowania  bombek choinkowych.

 

Bibliotekę Publiczna im. Stefanii Popiołek odwiedzają też grupy przedszkolne i szkolne Odwiedziny takie mają na celu  zachęcenie młodego czytelnika do korzystania z biblioteki i jej zbiorów. Wakacje 2015 r. upłynęły dzieciom Janowcu Wielkopolskim i w Sarbinowie Drugim  pod hasłem „Każde dziecko coś potrafi”.  Prócz zajęć plastycznych były zabawy, czytanie baśni i różnorodne konkursy. Na zajęciach spotykały się dzieci wieku od 6 do 12 lat.  Czytano, a dzieci słuchały z dużą uwagą, bo do wysłuchanych utworów wykonywały ilustracje i rozwiązywały krzyżówki, co uatrakcyjniło odbiór poznanych tekstów.   Zajęcia pozwoliły miło i ciekawie spędzić czas.

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej
im. Stefanii Popiołek
w Janowcu Wielkopolskim
/-/ Beata Czulińska