Rozstrzygnięcie konkursu ofert

na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia

w roku 2016

            W wyniku analizy złożonych ofert podział dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2016 przedstawia się następująco:

 

 

Klub

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ludowy Klub Sportowy „SPARTA”

Janowiec Wielkopolski

80 000,00

75 500,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

„ORŁY TEMIDY” Janowiec Wielkopolski

25 100,00

24 000,00

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Janowiec Wielkopolski

Biegi im. T. Hopfera

28 470,00

26 500,00

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Janowiec Wielkopolski

28 080,00

23 000,00

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki w Żninie

6 000,00

2 000,00

RAZEM:

167 650,00

151 000,00

 

Kwota do dyspozycji:              152 000,00 zł

Kwota przyznana łącznie:        151 000,00 zł

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak