Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

zaprasza do składania

PROPOZYCJI ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK

 

  1. Planowana kwota do sfinansowania zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski w 2017 r. wyniesie 70.000,00 zł.
  2. W 2016 r. w okresie od 15 czerwca do 30 września 2016 r. mieszkańcy miasta będą mogli zgłaszać takie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego w 2017 r. (do realizacji na terenie miasta), które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają aktualnym potrzebom naszej lokalnej społeczności. 
  3. Zgłoszone propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej czyli oceniona zostanie możliwość ich realizacji w zgodzie z prawem (ustawa o samorządzie gminnym i strategia gminy) oraz w ciągu jednego roku budżetowego.
  4. Analizę merytoryczną przeprowadzą pracownicy Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim z udziałem członków Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów.
  5. Propozycje zadań, które pozytywnie przejdą analizę merytoryczną zostaną poddane pod głosowanie, które będzie trwało w okresie od 6 do 28 października 2016 r.
  6. Do wyboru zadania uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski.
  7. Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe będzie w formie papierowej lub przez internet za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
  8. Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2017 r.
  9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych określone zostaną zarządzeniem Burmistrza na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych przyjętego  uchwałą Rady Miejskiej.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Wniosek  możesz złożyć w formie elektronicznej lub papierowej (FORMULARZBO2017.doc , FORMULARZBO2017.pdf) Wersje papierową należy dostarczyć do:
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3 88-430 Janowiec Wielkopolski
pok.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ANKIETOWEGO MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI (wersja elektroniczna)