W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia, tj.:

Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim – 12 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Świątkowie – 4 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Żernikach – 4 000,00 zł.

Szkoły otrzymają dotacje w wysokości 80% kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wkład finansowy gminy w projekcie wynosi 20% wartości projektu tj. 5 000,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 25 000,00 zł.

Za środki finansowe z programu biblioteki szkolne zakupią książki, które nie są podręcznikami i nie są lekturami. Książki te będą to głównie nowości wydawnicze, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. W ramach programu uczniowie mają być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, a aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” był poprzedzony programem „Książki naszych marzeń”, w którym w 2015 roku wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.