KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ

Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do „Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” realizowanego w 2016 roku.

Koordynator: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.

Cele programu:

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
 • zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej,
 • zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
  • zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,
  • zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,
  • utworzenie i prowadzenie bazy danych.

Przedmiot programu:

 • badanie USG aorty brzusznej,
 • edukacja indywidualna pacjentów.

Adresaci programu

Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Łączna liczba mieszkańców województwa objęta programem – 1 333.

Partnerzy programu:

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi (m. in. Gmina Janowiec Wielkopolski). Zadaniem powiatów i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2016 r. do programu przystąpiły 23 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.