W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.

Treść listu w powiększeniu

Źródło informacji (http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/list-prezesa-krus-jacka-dubinskiego-do-rolnikow/)