SZANOWNI DARCZYŃCY!

Organizatorzy Koncertu charytatywnego „Pomoc dla pogorzelców z Janowca Wielkopolskiego” składają podziękowania wszystkim darczyńcom za obecność i udzielone wsparcie finansowe podczas zbiórki publicznej zorganizowanej w dniu 7 sierpnia 2016 roku na Placu Wolności w Janowcu Wielkopolskim.

Zebrane środki finansowe w kwocie 5 649,11 zł przyczynią się do poprawy tragicznej sytuacji 5 rodzin dotkniętych pożarem, który miał miejsce w dniu 9 lipca 2016 roku. Utrata dachu nad głową jest wielkim dramatem dla każdego, kto tego doświadczy. Państwa wsparcie jest wyrazem szczerej dobroci i chęci niesienia pomocy poszkodowanym. Jesteśmy wdzięczni, że nie odmówiliście wsparcia i nie pozostaliście obojętni na losy ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Sobczak

Dyrektor MGOK w Janowcu Wielkopolskim Tomasz Majewski

Kierownik MGOPS w Janowcu Wielkopolskim Joanna Malak

Prezes OSP w Janowcu Wielkopolskim Marek Jaskulski