Zakład Usług Miejskich informuję,

że odbiorcy wody zasilani z SUW Obiecanowo od dnia 25.08.2016 r. będą zaopatrywani w wodę z SUW Tonowo.

/-/ ZUM