Apelujemy, by nie rozrzucać zużytych maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek na trawnikach, chodnikach czy w przydrożnych rowach.

Jeżeli nie jesteśmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, to wrzucajmy zużyte materiały do miejskich koszy, żeby nie stwarzać realnego zagrożenia.

W domu wszystkie odpady tego typu powinniśmy wyrzucać do koszy przeznaczonych na odpady zmieszane.