Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html