W związku z przedłużającym się okresem suszy Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zwraca się z prośbą do Mieszkańców o ograniczenie użycia wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów w godzinach  17:00 – 22:00.

Ograniczenie dotyczy wszystkich użytkowników przyłączonych do sieci wodociągowych na terenie gminy Janowiec Wielkopolskich zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Janowcu Wlkp., Laskowie, Bielawach, Tonowie i Obiecanowie.

Niniejszy komunikat wydaje się w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie, jakie niesie niskie ciśnienie do sieci, co powoduje brak wody w hydrantach przeciwpożarowych.

Proszę o udostępnianie tego komunikatu.

 

Burmistrz
Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka