OGŁOSZENIE

II ZEBRANIE WYBORCZE DO ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI

 W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

ODBĘDZIE SIĘ  17.06.2019 R.

W M-GOK JANOWIEC WIELKOPOLSKI:

I TERMIN: GODZ. 18.00; II TERMIN: GODZ. 18.30 (w przypadku braku quorum)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Porządek obrad 

1) Otwarcie, stwierdzenie obecności, wybór przewodniczącego zebrania.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Wybory:

  1. a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. b) zgłaszanie kandydatów na:

              - CZŁONKÓW RADY OSIEDLA,

  1. c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  2. d) ogłoszenie wyników wyborów.

4) Przerwa w obradach dla dokonania wyboru:

- Przewodniczącego Zarządu Osiedla

-  Z-cy Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Osiedla,

5) Sprawy różne,

6) Zakończenie.

 

Burmistrz
Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka