W wyniku analizy złożonych ofert podział dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2019 przedstawia się następująco:

Klub

Kwota wnioskowana

Kwota

przyznana

Ludowy Klub Sportowy „SPARTA”

Janowiec Wielkopolski

95 000,00 zł

85 000,00 zł

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

„ORŁY TEMIDY” Janowiec Wielkopolski

29 000,00 zł

27 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Janowiec Wielkopolski

Biegi im. T. Hopfera

31 500,00 zł

31 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Janowiec Wielkopolski

32 600,00 zł

28 000,00 zł

Fabryka Aktywności i Ruchu

Janowiec Wielkopolski

13 972,00 zł

10 000,00 zł

RAZEM:

202 072,00 zł

181 500,00 zł

Kwota do dyspozycji:              185 000,00 zł

Kwota przyznana łącznie:        181 500,00 zł

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka