1 sierpnia jest Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego.
Tego dnia o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe sygnałem ciągłym trwającym 1 minutę. O godzinie „W” oddajmy hołd Powstańcom Warszawskim i mieszkańcom stolicy uczestniczącym i poległym w walce o niepodległość ojczyzny.

https://www.1944.pl/

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10. ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96).