W związku z przedłużającym się okresem suszy Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zwraca się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie użycia wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów   w godz. 1700 – 2100 od dnia 04.07.2018 r.

Ograniczenie dotyczy użytkowników przyłączonych do sieci wodociągowych zasilanych ze stacji Janowiec Wlkp. (Janowiec Wlkp., Włoszanowo, Brudzyń, Puzdrowiec, Wybranowo, Janowiec Wieś, Kołdrąb, Posługowo, Flantrowo, Wełna).

Powyższy komunikat wydaje się w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno – bytowych oraz ze względu na zagrożenie jakie niesie niskie ciśnienie do sieci co powoduje brak wody w hydrantach p/poż.