Z uwagi na roboty budowlane

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) do 31 maja 2018 roku

czynny: od poniedziałku - czwartku w godzinach od 9:00-14:00