W wyniku analizy złożonych ofert podział dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2018 przedstawia się następująco:

   

Klub

Kwota wnioskowana

Kwota

przyznana

Ludowy Klub Sportowy "SPARTA"

Janowiec Wielkopolski

90 000,00

78 000,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

"ORŁY TEMIDY" Janowiec Wielkopolski

31 000,00

25 000,00

Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Janowiec Wielkopolski

Biegi im. T. Hopfera

28 450,00

28 450,00

Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Janowiec Wielkopolski

27 220,00

25 000,00

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki Żnin

5 000,00

3 000,00

Fabryka Aktywności i Ruchu

Janowiec Wielkopolski

10 570,00

3 550,00

RAZEM:

192 240,00

163 000,00

 

Kwota do dyspozycji:              165 000,00 zł

Kwota przyznana łącznie:        163 000,00 zł


Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak