Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:

  • Indywidualny Plan Działania
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
  • 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu MDDP

Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30