Zakład Usług Miejskich informuje,
że zgodnie z decyzją nr 229/17 z dnia 17.11.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
stwierdzającego przydatność wody do spożycia
- odbiorcy wody, mieszkańcy wsi Obiecanowo, Juncewo, Chrzanowo, Żerniki, Żużoły od dnia 17.11.2017 r
są zaopatrywani ponownie w wodę o prawidłowej jakości z SUW Obiecanowo.

/-/ ZUM