Zakład Usług Miejskich informuje,
że w związku z otrzymaną informacją od PPIS w Żninie o pogorszeniu jakości wody z SUW Obiecanowo
- odbiorcy wody, mieszkańcy wsi Obiecanowo, Juncewo, Chrzanowo, Żerniki, Żużoły
od dnia 10.11.2017 r są zaopatrywani w wodę o prawidłowej jakości z SUW Tonowo.

/-/ZUM