Zakład Usług Miejskich informuje,
że odbiorcy wody, mieszkańcy wsi Obiecanowo, Juncewo, Chrzanowo, Żerniki, Żużoły
od dnia 30.10.2017 r są zaopatrywani ponownie w wodę o prawidłowej jakości z SUW Obiecanowo.

/-/ZUM