Ogłoszenie
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
w sprawie
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA JANOWIEC WIELKOPOLSKI DOTYCZĄCYCH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

 

 1. Planowana kwota do sfinansowania zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski w 2018 r. wyniesie 70.000,00 zł.
 2. W 2017 r. w okresie od 15 maja do 15 września 2017 r. mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2018 r. (do realizacji na terenie miasta), które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają aktualnym potrzebom naszej lokalnej społeczności.
 3. Zgłoszone propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej czyli oceniona zostanie możliwość ich realizacji w ciągu jednego roku budżetowego oraz w zgodzie z prawem (ustawą o samorządzie gminnym i strategią gminy).
 4. Analizę merytoryczną przeprowadzą pracownicy Referatu Infrastruktury
  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
  z udziałem 4 przedstawicieli Rady Osiedla dla miasta Janowca Wielkopolskiego.
 5. Zadania, które pozytywnie przejdą analizę merytoryczną zostaną poddane pod głosowanie, które będzie trwało w okresie od 1 do 29 października 2017 r.
 6. Do wyboru zadania uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego.
 7. Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe będzie w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
 8. Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2018 r.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych określone zostały Zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego wydanym na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak


Wniosek  możesz złożyć w formie elektronicznej lub papierowej (FORMULARZBO2018.doc , FORMULARZBO2018.pdf) Wersje papierową należy dostarczyć do:
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3 88-430 Janowiec Wielkopolski
pok.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ANKIETOWEGO MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI (wersja elektroniczna)