Starosta Żniński informuje, że istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach, będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Żnińskiego.

Załączniki: