Więcej informacji na stronie internetowej www.pszok.wfosigw.torun.pl