Gmina Janowiec Wielkopolski
otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania
pn. Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
Całkowita wartość zadania: 14 500,00 zł