Szanowni Mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego !

W związku z podjętymi czynnościami w zakresie przyszłej gazyfikacji naszego miasta, zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej aktualnego źródła ogrzewania w Państwa miejscach zamieszkania.
Ankieta  ma na celu ocenę zainteresowania i zapotrzebowania ze strony mieszkańców  przyszłą  gazyfikacją miasta.
W załączeniu znajdą Państwo również ulotkę informacyjną oraz szacunkowe koszty podłączenia instalacji przedstawione przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Druk ankiety można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego. Proszę o składanie wypełnionych ankiet w pokoju  nr 1  Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku.


Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak