I N F O R M A C J A

 Uprzejmie informuję, iż dnia 27 maja 2017 r.

(tj. sobota) Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 15.30,

natomiast dnia 16 czerwca 2017 r. (tj. piątek) urząd będzie nieczynny.


Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak