Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2017

            W wyniku analizy złożonych ofert podział dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2017 przedstawia się następująco:

Klub

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ludowy Klub Sportowy „SPARTA”

Janowiec Wielkopolski

85 000,00

77 000,00

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

„ORŁY TEMIDY” Janowiec Wielkopolski

26 000,00

24 600,00

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Janowiec Wielkopolski

Biegi im. T. Hopfera

28 450,00

27 200,00

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Janowiec Wielkopolski

28 300,00

23 600,00

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki Żnin

4 500,00

2 300,00

Fabryka Aktywności i Ruchu

Janowiec Wielkopolski

12 640,00

2 300,00

RAZEM:

184 890,00

157 000,00

 

Kwota do dyspozycji:              158 000,00 zł

Kwota przyznana łącznie:        157 000,00 zł

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak