聽聽聽 聽聽聽聽 Na podstawie 搂 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 3 do uchwa艂y Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia聽 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwo艂uj臋 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, kt贸re odb臋dzie si臋:

28 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnie藕nie艅skiej 3a, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecno艣ci, przyj臋cie porz膮dku obrad.
2. Rozpatrzenie skargi pana Edwarda P艂aczkowskiego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
3. Zapoznanie si臋 z realizacj膮 planu wydatk贸w 鈥濸rogramu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i聽 Przeciwdzia艂ania Narkomanii鈥 dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2016 rok.
4. Analiza wykorzystania dotacji przyznanych organizacjom pozarz膮dowym w 2016 roku - kluby sportowe, stowarzyszenia.
5. Zapytania i wolne g艂osy.
6. Zako艅czenie.

Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej
/-/ Marek Kusz