Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w debacie nad projektem dokumentu
pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski
na lata 2016-2023.
Debata odbędzie się dnia 15 lutego 2017 r. o godz. 14.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
przy ul. Gnieźnieńskiej 3a.

Na spotkaniu zaprezentowany zostanie projekt Programu Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023
do treści którego uczestnicy będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag.  

Zachęcam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.

 Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

  /-/ Maciej Sobczak

 

Więcej informacji

pod nr tel. 52 30 23 034 wew. 42