Nabór członków do Komisji Konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia.

 

Zadaniem członków Komisji jest ocena ofert złożonych w ramach konkursu według określonych kryteriów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji do dnia 8 lutego 2017 r. na załączonym formularzu. Formularze można dostarczyć:

  • pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3,
    88-430 Janowiec Wielkopolski,
  • osobiście do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim pok. 14.

Członkowie Komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi oferty w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

 

 

..........................................., dnia ..........................................

                                                                                                          

 

 

 

                                                          Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                        ul. Gnieźnieńska 3

                                                         88-430 Janowiec Wielkopolski

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dane kandydata do Komisji Konkursowej
oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia
w 2017 roku

 

 

__________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko)

 

__________________________________________________________________________________

(dane kontaktowe: adres, numer telefonu)

 

__________________________________________________________________________________

(nazwa organizacji)

 

__________________________________________________________________________________

(adres organizacji)

 

__________________________________________________________________________________

(numer telefonu, adres e-mail organizacji)

 

 

 

Oświadczam, że (nazwa organizacji) ........................................................................ nie zamierza brać udziału w otwartym konkursie ofert, który został ogłoszony przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w 2017 roku.

 

 

 

 

                                                                              ……………………………………………………………………………………

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji)