Janowiec Wielkopolski, 2 listopada 2016 r.

 

 

Wyniki wyboru zadania w ramach konsultacji społecznych na terenie miasta Janowca  Wielkopolskiego dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok

 

Na realizację zadań w ramach  budżetu obywatelskiego na 2017 rok przewidziano kwotę w wysokości 70.000,00 zł. Do realizacji w ramach tego budżetu rekomendowano  2 projekty.

 

Głosowanie na wybór zadania trwało od dnia 6 do 28 października 2016 r.

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 3.284.

W głosowaniu wzięło udział 606 mieszkańców, co oznacza frekwencję na poziomie 18,45%.

Liczba oddanych głosów nieważnych  -   24.

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Głosy oddane w wersji elektronicznej

 

Głosy oddane w  formie karty do głosowania

 

 

Łączna
ilość
głosów

 

% oddanych głosów na zadanie

 

1

 

Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Osiedlowej w Janowcu Wielkopolskim

 

 

 

16

 

 

302

 

 

318

 

 

    54,64

 

2

 

Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 8  w Janowcu Wielkopolskim

 

 

 

5

 

 

259

 

 

264

 

 

   45,36

 

Podsumowanie:

W ramach środków budżetu obywatelskiego na 2017 rok do realizacji przyjęto zadanie, które uzyskało największą ilość głosów tj.:

 

„Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

 przy ul. Osiedlowej  w Janowcu Wielkopolskim”

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/   Maciej Sobczak

 

Załącznik 1 - Wyniki w formacie PDF