Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących