W okresie od 6 do 28 października 2016 r. zapraszamy Państwa do głosowania nad propozycjami zadań do  Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgłoszonych przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski, które przeszły pozytywnie analizę merytoryczną:

1. Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Osiedlowej w Janowcu Wielkopolskim.

2. Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 8 w Janowcu Wielkopolskim.

 

  • Do wyboru zadania uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski.
  • Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe jest w formie papierowej lub przez internet za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
  • Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2017 r.

 

Pobierz ankietę papierową

LUB

zagłosuj elektronicznie

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Gnieźnieńska 3, pok. Nr 1

 

 

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak