Zgodnie z ustawą z dnia  21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn.zm.)  Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwaliła uchwałą  nr XXIII/183/2017 z dnia 29.03.2017 r. przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski. Jednym z ważniejszych  założeń programu jest poszukiwanie opiekunów dla porzuconych i potrzebujących pomocy zwierząt. W przypadku  otrzymania zgłoszenia, o błąkającym się (bezdomnym) zwierzęciu Urząd Miejski  prowadzi działania zmierzające do odnalezienia właściciela a jeśli się to nie uda będzie szukać osoby chętniej do przejęcia opieki nad zwierzęciem. Ogłoszenia o adopcji bezpańskich zwierząt  zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz na tablicach ogłoszeń. Osoba chętna  do zaadoptowania bezdomnego zwierzęcia  - psa  musi zapewnić należyte warunki bytowe . W przypadku  gdy nie znajdzie się właściciel  porzuconego psa ani też osoba  chętna je zaadoptować  zwierzę  trafia do schroniska.


     Zainteresowanych adopcją  prosimy  o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Referatem Infrastruktury i Ochrony Środowiska  pod numerem 52 30 23 034  wew. 41 lub  609 757 397.