Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

 

Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP: 562-17-13-940
REGON: 092351191

Tel. +48 52 30 23 034
Fax. +48 52 30 23 020

Kod TERYT: 0419033
Skrytka ePUAP: /UMJanowiec/skrytka

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.

Opłata śmieciowa:
86 8959 0001 5500 0198 2000 0470

Pozostałe dochody:
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020

Zasady wystawiania faktur na Gminę

BURMISTRZ
JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 7.30 - 15.30

(w czasie nieobecności burmistrza - interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje sekretarz gminy)

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, w siedzibach jednostek organizacyjnych,w dniach i godzinach ustalonych przez kierowników tych jednostek

Sekretarz, skarbnik gminy oraz kierownicy referatów i samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30