Ogłoszenie

Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

w sprawie

PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA JANOWIEC WIELKOPOLSKI DOTYCZĄCYCH

 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Na realizację zadań w ramach  budżetu obywatelskiego na 2018 rok przewidziano kwotę w wysokości 70.000,00 zł. Do realizacji w ramach tego budżetu rekomendowano 4 projekty.

Ogłoszenie
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
w sprawie
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA JANOWIEC WIELKOPOLSKI DOTYCZĄCYCH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

 

W okresie od 1 do 29 października 2017 r. zapraszamy Państwa do głosowania nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zgłoszonych przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski, które przeszły pozytywnie analizę merytoryczną:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. 3 Maja i ul. Szkolnej."
  2. Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów posiadających właścicieli.
  3. Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim wraz z remontem chodnika w ulicy Szkolnej z nasadzeniem drzew ulicznych.
  4. Pomnik postaci Tomasza Hopfera (odlew) – postać stojąca z mikrofonem - lokalizacja Rynek Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
  • Do wyboru zadania uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski.
  • Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe jest w formie papierowej lub przez internet za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
  • Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2018 r.

 

 

Pobierz ankietę PDF

LUB

głosuj elektronicznie

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Gnieźnieńska 3, pok. Nr 1

 

 

 

 

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak