Ogłoszenie
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
w sprawie
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA JANOWIEC WIELKOPOLSKI DOTYCZĄCYCH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

 

W okresie od 6 do 28 października 2016 r. zapraszamy Państwa do głosowania nad propozycjami zadań do  Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgłoszonych przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski, które przeszły pozytywnie analizę merytoryczną:

Wyniki wyboru zadania w ramach konsultacji społecznych na terenie miasta Janowca  Wielkopolskiego dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
zaprasza do składania
PROPOZYCJI ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK