Janowiec Wielkopolski, 6 czerwca 2017 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

   Zgodnie z § 5, ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

  Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obecnie obowiązującą Polską Normę nr PN-EN 840-1 - są przystosowane do mechanicznego opróżniania  przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane z odpowiedniego tworzywa odporne są na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.   

  Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

  Pojemnik winien być oznakowany Polską Normą oraz maksymalnym obciążeniem.

  Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych, spełniające wymagania polskiej normy PN-EN 840-1.

Pojemniki plastikowe

 

Pojemniki metalowe

 

  Pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że często w sprzedaży oferowane  są pojemniki ogrodowe, które  zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym nie są przystosowane do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.

  Na terenie Gminy w wielu przypadkach wykorzystywane są jeszcze pojemniki metalowe, typu SM w szczególności o pojemności 110 l  niespełniające obecnie obowiązujących norm, przede wszystkim nie są one przystosowane do mechanicznego opróżniania specjalistycznym sprzętem.  

  Poniżej przedstawiamy Państwu pojemniki ogrodowe i metalowe, jakich nie należy używać do gromadzenia odpadów komunalnych:

  Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika metalowego lub plastikowego w czasie jego opróżniania  powoduje między innymi jego zaginanie, wyłamywanie uchwytów, zgniatanie a także często całkowite zniszczenie w związku z wpadaniem pojemników do pojazdu.

 Wobec powyższego,  zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

  Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone lub zniszczone podczas odbioru.

  Firma świadcząca usługę do czasu wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, będzie odbierać odpady komunalne  z pojemników które nie spełniają określonej Polskiej Normy, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub zniszczenie podczas opróżniania, jak również nie jest zobowiązana do zamiany na pojemnik spełniający odpowiednie normy.

  Od dnia 1 sierpnia 2017r. nie będą odbierane pojemniki metalowe nie posiadające żadnych kołnierzy/chwytaków.