Palenie śmieci w piecu

     To, czym się pali w domowym piecu, nie jest prywatną sprawą właściciela lokalu. Od tego czym palimy zależy przecież jakość powietrza i czystość w okolicy. Domowy piec nie jest spalarnią śmieci – nie powinno do niego trafiać nic poza paliwem określonym przez producenta w instrukcji użytkowania pieca.

Na terenie Gminy  Janowiec Wielkopolski ustanowiono 65 pomników przyrody w tym dwa pomniki przyrody nieożywionej – głazy narzutowe - oraz 63 drzewa. Dodatkowo pomnik  przyrody stanowi aleja drzew – 14  lip drobnolistynych w miejscowości Obiecanowo.