Ju偶 od najbli偶szej 艣rody, 3 czerwca, rusza nab贸r wniosk贸w o premie dla m艂odych rolnik贸w, kt贸rzy samodzielnie prowadz膮 gospodarstwo. Mog膮 oni otrzyma膰 150 tys. z艂 wsparcia. ARiMR b臋dzie przyjmowa膰 wnioski do 1 sierpnia.
W ubieg艂ym roku m艂odzi rolnicy z艂o偶yli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca m艂odzi rolnicy, kt贸rzy chc膮 rozwija膰 swoje gospodarstwo, b臋d膮 mogli stara膰 si臋 o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna 鈥 to 150 tys. z艂. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa b臋dzie przyjmowa艂a wnioski przez najbli偶sze dwa miesi膮ce 鈥 do 1 sierpnia 2020 r.

To ju偶 kolejny - 6 - nab贸r wniosk贸w w ramach operacji typu 鈥濸remie dla m艂odych rolnik贸w鈥. Wsparcie to jest zach臋t膮 dla m艂odego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu 鈥 nie tylko pozwala zachowa膰 op艂acalno艣膰 produkcji rolnej, ale przek艂ada si臋 r贸wnie偶, w d艂u偶szej perspektywie czasowej, na jej zwi臋kszenie, st膮d rosn膮ca popularno艣膰 tego programu. 鈥 Z roku na rok zauwa偶amy coraz wi臋ksze zainteresowanie tym rodzajem wsparcia 鈥 m贸wi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wp艂yn臋艂o 3聽313 wniosk贸w, dwa lata p贸藕niej 鈥 4 903, w 2018 r. 鈥 5聽411. Natomiast w 2019 roku by艂o ich ju偶 ponad 7 tys.

Kto mo偶e otrzyma膰 鈥濸remi臋 dla m艂odego rolnika鈥?

Wsparcie mog膮 otrzyma膰 osoby, kt贸re m. in.:

- w dniu z艂o偶enia wniosku maj膮 nie wi臋cej ni偶 40 lat;
- posiadaj膮 odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupe艂ni膮 je w ci膮gu 36 miesi臋cy od dnia dor臋czenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadaj膮 gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpocz臋艂y prowadzenie dzia艂alno艣ci rolniczej nie wcze艣niej ni偶 24 miesi膮ce przed dniem z艂o偶enia wniosku;
- posiadaj膮 lub utworz膮 gospodarstwo o wielko艣ci ekonomicznej mieszcz膮cej si臋 w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przed艂o偶膮 biznesplan dotycz膮cy rozwoju gospodarstwa.

Na co mo偶na przeznaczy膰 premi臋?

Premia musi w ca艂o艣ci zosta膰 przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzeda偶y wytwarzanych w nim produkt贸w rolnych. Minimum 70% premii nale偶y przeznaczy膰 na inwestycje w 艣rodki trwa艂e. 艢rodki b臋d膮 wyp艂acane
w dw贸ch ratach:

- 120 tys. z艂 鈥 na wniosek o p艂atno艣膰, po spe艂nieniu przez m艂odego rolnika okre艣lonych warunk贸w;
- 30 tys. z艂 鈥 po realizacji biznesplanu.

Wnioski b臋d膮 przyjmowa艂y oddzia艂y regionalne ARiMR. Mo偶na je b臋dzie sk艂ada膰 drog膮 elektroniczn膮, osobi艣cie lub przes艂a膰 poczt膮.

Wi臋cej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Zasi艂ek dla rolnika i聽domownika z聽tytu艂u obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19

聽 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽z聽dniem 16 maja 2020 r. wesz艂a w聽偶ycie ustawa z聽dnia 14 maja 2020 r. o聽zmianie niekt贸rych ustaw w聽zakresie dzia艂a艅 os艂onowych zwi膮zanych z聽rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS-CoV- 2聽(Dz. U. z聽2020 r. poz. 875), kt贸ra聽poprzez art. 46 pkt 45 wprowadzi艂a nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z聽dnia 2聽marca 2020 r. o聽szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z聽zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i聽zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz聽wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z聽2020 r. poz. 374 ze聽zm.).

聽 Ustawa ta umo偶liwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przyznanie rolnikowi i聽domownikowi, o聽kt贸rych聽mowa w聽ustawie z聽dnia 20 grudnia 1990 r. o聽ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w (Dz. U. z聽2020 r. poz. 174), w聽sytuacji obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19, prawa do聽zasi艂ku z聽tytu艂u obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19, w聽wysoko艣ci 50% minimalnego wynagrodzenia za聽prac臋, o聽kt贸rym聽mowa w聽ustawie z聽dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. o聽minimalnym wynagrodzeniu za聽prac臋 (Dz. U. z聽2018 r., poz. 2177, z聽2019 r., poz. 1564) za聽okres obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19 przypadaj膮cy nie wcze艣niej ni偶 przed聽dniem 18 kwietnia 2020 r.

聽 Stosownie do聽rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z聽dnia 10 wrze艣nia 2019 r. w聽sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za聽prac臋 oraz聽wysoko艣ci minimalnej stawki godzinowej w聽2020 r. (Dz. U. z聽2019 r. poz. 1778) od聽dnia 1聽stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za聽prac臋 wynosi 2600 z艂.

聽 Wobec powy偶szego kwota zasi艂ku z聽tytu艂u obj臋cia kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19 wynosi 1300 z艂.

聽 Zasi艂ek z聽tytu艂u obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19 nast臋puje na聽wniosek, po聽rozpatrzeniu kt贸rego聽Kasa wyda stosown膮 decyzj臋.

聽 Je偶eli formularz nie otworzy si臋 na聽stronie, nale偶y sprawdzi膰, czy nie zosta艂 automatycznie za艂adowany do聽folderu "Pobrane". Zale偶ne jest to聽od聽ustawie艅 u偶ywanej przegl膮darki.

Wz贸r wniosku dost臋pny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Przekazano za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W terminie od dnia 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nab贸r wniosk贸w o przyznanie pomocy finansowej dla k贸艂 gospody艅 wiejskich w 2020 r.

Nab贸r wniosk贸w trwa do 30 wrze艣nia 2020 roku b膮d藕 do wyczerpania 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 ww. programu. Za dat臋 z艂o偶enia prawid艂owo wype艂nionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na pomoc finansow膮 dla k贸艂 gospody艅 wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 z艂.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej nale偶y sk艂ada膰 do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na siedzib臋 ko艂a, na formularzu opracowanym i udost臋pnionym przez Agencj臋 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski mo偶na przekazywa膰 za po艣rednictwem platformy ePUAP lub wys艂a膰 rejestrowan膮 przesy艂k膮 pocztow膮. Dokumenty mo偶na tak偶e dostarczy膰 do specjalnych wrzutni, kt贸re ustawione s膮 w plac贸wkach terenowych Agencji lub z艂o偶y膰 osobi艣cie, o ile w danej jednostce istnieje taka mo偶liwo艣膰.

Przy sk艂adaniu wniosku o przyznanie pomocy dla ko艂a gospody艅 wiejskich za po艣rednictwem platformy ePUAP nale偶y post臋powa膰 analogicznie jak w przypadku sk艂adania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany jest w z 鈥濱nstrukcji opisuj膮cej sk艂adanie wniosk贸w do Krajowego Rejestru K贸艂 Gospody艅 Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP鈥, kt贸ra zosta艂a udost臋pniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zak艂adce Krajowy Rejestr K贸艂 Gospody艅 Wiejskich, w cz臋艣ci Dokumenty niezb臋dne do wpisu do Krajowego Rejestru K贸艂 Gospody艅 Wiejskich (https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2020/instrukcja_skladania_wnioskow_KGW_przez_ePUAP.PDF) .

W przypadku skorzystania z wrzutni do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 dane kontaktowe (adres e- mail, b膮d藕 nr. telefonu kom贸rkowego) ze wskazaniem, 偶e za po艣rednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformowa膰 o przyj臋ciu wniosku poprzez wrzutnie.

Wniosek o przyznanie pomocy mo偶e by膰 z艂o偶ony przez ko艂o gospody艅 wiejskich, kt贸re zosta艂o wpisane do Krajowego Rejestru K贸艂 Gospody艅 Wiejskich. Wysoko艣膰 pomocy jest uzale偶niona od liczby cz艂onk贸w ustalonej na dzie艅 z艂o偶enia wniosku o przyznanie pomocy wed艂ug danych wynikaj膮cych z Krajowego Rejestru K贸艂 Gospody艅 Wiejskich i wynosi:

- 3000,00 z艂, je偶eli ko艂o gospody艅 wiejskich liczy nie wi臋cej ni偶 30 cz艂onk贸w,

- 4000,00 z艂, je偶eli ko艂o gospody艅 wiejskich liczy od 31 do 75 cz艂onk贸w,

- 5000,00 z艂, je偶eli ko艂o gospody艅 wiejskich liczy ponad 75 cz艂onk贸w.

聽Pomoc jest przyznawana je偶eli ko艂o gospody艅 wiejskich zobowi膮偶e si臋 do:
聽1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizacj臋 zada艅, w ca艂o艣ci do dnia 31 grudnia 2020 r.
聽2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przed艂o偶enie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,
聽3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysoko艣ci,
聽4. przechowywania, a w przypadkach wymagaj膮cych wyja艣nienia - udost臋pniania na 偶膮danie dokument贸w ksi臋gowych i innych dokument贸w potwierdzaj膮cych prawid艂owe wydatkowanie pomocy w terminie do ko艅ca roku kalendarzowego nast臋puj膮cego po roku, w kt贸rym ko艂o gospody艅 wiejskich rozliczy艂o pomoc za dany rok.

Cele, na jakie ko艂a gospody艅 wiejskich mog膮 przeznaczy膰 przyznan膮 pomoc finansow膮, okre艣la art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o ko艂ach gospody艅 wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z kt贸rym KGW mo偶e wydatkowa膰 pomoc na realizacj臋 cel贸w zwi膮zanych z :
1. dzia艂alno艣ci膮 spo艂eczno-wychowawcz膮 i o艣wiatowo-kulturaln膮 w 艣rodowiskach wiejskich;
2. dzia艂alno艣ci膮 na rzecz wszechstronnego rozwoju obszar贸w wiejskich;
3. rozwojem przedsi臋biorczo艣ci kobiet;
4. inicjowaniem dzia艂a艅 na rzecz poprawy warunk贸w 偶ycia i pracy kobiet na wsi;
5. upowszechnianiem i rozwijaniem form wsp贸艂dzia艂ania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6. reprezentacj膮 interes贸w 艣rodowiska kobiet wiejskich wobec organ贸w administracji publicznej;
7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczeg贸lno艣ci kultury lokalnej i regionalnej.

Formularze niezb臋dne do przyznania pomocy, oraz pozosta艂e dokumenty tj.:
- Wniosek o przyznanie pomocy w 2020 roku:
- Instrukcja wype艂niania wniosku o przyznanie pomocy
- Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej:
- Instrukcja wype艂niania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla ko艂a gospody艅 wiejskich
- Wykaz pe艂nomocnik贸w ARiMR do spraw K贸艂 Gospody艅 Wiejskich
- ZG艁OSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZG艁OSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJ膭CEJ OSOBOWO艢CI PRAWNEJ, B臉D膭CEJ PODATNIKIEM LUB P艁ATNIKIEM
- Uchwa艂a o wyborze Zarz膮du Ko艂a Gospody艅 Wiejskich
- Uchwa艂a o wyborze Komitetu Za艂o偶ycielskiego Ko艂a Gospody艅 Wiejskich
- Wniosek o wpis do krajowego rejestru urz臋dowego podmiot贸w gospodarki narodowej
- Za艂膮cznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urz臋dowego podmiot贸w gospodarki narodowej
znajduj膮 si臋 na stronie internetowej ARiMR lub w Biurze Powiatowym ARiMR w 呕ninie

Akty prawne

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ko艂ach gospody艅 wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ko艂ach gospody艅 wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 932) Rozporz膮dzenie MFiPR z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z bud偶etu pa艅stwa dla k贸艂 gospody艅 wiejskich oraz jej wysoko艣ci (Dz. U. z 2020 r. poz.992)

Apel Ministra Rolnictwa i聽Rozwoju Wsi

Polska wie艣 to聽skarb, kt贸ry聽jest tu偶 obok, niemal na聽wyci膮gniecie r臋ki. Wypoczynek na聽wsi to聽czyste powietrze, pi臋kny krajobraz i聽smaczne jedzenie. To czas sp臋dzony blisko natury.

Pandemia zmieni艂a nasze 偶ycie. Nie wiemy, jak d艂ugo b臋dzie trwa艂o zagro偶enie. Jednak stopniowo uczymy si臋 偶y膰 w聽nowych realiach. Znoszone s膮 najsurowsze restrykcje. Przestrzeganie wszystkich zalece艅 sanitarnych, pozwala ogranicza膰 ilo艣膰 zara偶e艅. Najwy偶szym wyzwaniem jest teraz zwyk艂a ludzka solidarno艣膰.

Przed nami okres wakacyjny. B臋dzie on zdecydowanie odmienny 鈥撀爋graniczenia dochod贸w dotykaj膮 wszystkich. Rz膮d planuje przyznanie bon贸w w聽wysoko艣ci 1000 z艂 z聽przeznaczeniem na聽letni wypoczynek.

Zach臋cam wszystkich do聽skorzystania z聽oferty gospodarstw agroturystycznych. Daj膮 one mo偶liwo艣膰 wypoczynku ca艂ym rodzinom, bez 艣cisku, t艂oku 鈥撀爋d聽Ba艂tyku po聽Tatry i聽od聽Odry po聽Bug. To nie tylko kontakt z聽natur膮, ale聽te偶 z聽tradycj膮 i聽kultur膮, w聽tym z聽naszym dziedzictwem kulinarnym. W聽takich miejscach zjemy nasze ulubione potrawy, skosztujemy naturalnych produkt贸w, pochodz膮cych z聽okolicznych gospodarstw.

Wyb贸r oferty agroturystycznej to聽w艂a艣nie przejaw solidarno艣ci. To wykorzystanie rz膮dowego wsparcia z聽korzy艣ci膮 dla nas, a聽jednocze艣nie dla rolnik贸w. To budowa nowych wi臋zi spo艂ecznych i聽zrozumienia wzajemnych zale偶no艣ci. To wreszcie przejaw wsp贸艂czesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego. Od ka偶dego z聽nas zale偶y czy kryzys, spowodowany pandemi膮, b臋dzie mia艂 mniej lub bardziej odczuwalne skutki.

Znane powiedzenie m贸wi: cudze chwalicie, swego nie znacie. Mo偶e teraz w艂a艣nie jest czas by聽pozna膰 to聽co nasze? Zapraszam do聽go艣cinnych gospodarstw agroturystycznych na聽dobry wypoczynek, na聽rozkoszowanie si臋 specja艂ami polskiej kuchni. Zach臋cam do聽odkrywania urok贸w polskiej wsi.

Wi臋cej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpoczywajmy-na-wsi.

聽Przekazano za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy