Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Pragniemy poinformować o nowoczesnym portalu rolnym Agro-market24. Portal ten skierowany jest głównie do rolników oraz grup producenckich. Agro-market24 to internetowa giełda rolna, na której można bezpłatnie dodawać i przeglądać ogłoszenia rolnicze. Dzięki rozbudowanej bazie odbiorców można w łatwy i szybki sposób znaleźć klientów na swoje produkty rolne. Dodatkową korzyścią jest sprzedaż bezpośrednia między producentami, a odbiorcami końcowymi. Omijając pośredników rolnicy mogą uzyskać wyższe ceny za swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o giełdzie, wejdź na ogłoszenia kupię – sprzedam Agro-Market24 .

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.