Informacja Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.

    Burmistrz Janowca Wielkopolskiego informuje, że z dniem 9 grudnia 2016 r. został zamknięty gminny rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty dla pogorzelców z Janowca Wielkopolskiego. W okresie od 13.07.2016 r. do 09.12.2016 r. zgromadzono na nim środki w wysokości 30.494,43 zł. Saldo rachunku z dniem jego zamknięcia zostało przekazane na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gnieźnieńskiej 6, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/   Maciej Sobczak

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - 14.12.2016 r.

         Na podstawie § 37 pkt 3 uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się:

14.12.2016 r. (środa) o godzinie 14:00 –  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.
4. Omówienie zmian oświatowych związanych z likwidacją gimnazjum.
5. Zapytania i wolne głosy.
6. Zakończenie.


Przewodnicząca Komisji
(-) Anna Jakubiak

KRUS - Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  •   70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 zł 40 gr,
  • 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.

Więcej w informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja o zmianie daty wywozu odpadów komunalnych z pojemników !

UWAGA !!!!

Zmiana daty wywozu odpadów komunalnych z pojemników !

TRASA

Było

Powinno być

Trasa: C , D

31 (sobota za 26XII)

29 CZWARTEK

Trasa: G , H

31 (sobota za 26XII)

29 CZWARTEK

Trasa C   Bielawy-teren wiejski, osiedle Bielawy- teren przylegający bezpośrednio do miasta Janowiec Wielkopolski ul.:Powstańców Wielkopolskich, Dworcowa, Gnieźnieńska, Bielawska, Półwiejska, Ogrodowa, Pocztowa, 8 Marca, Krótka, Podmiejska, Polna, Plonowa, Parterowa, Pałucka, Południowa

Trasa D  Janowiec Wielkopolski ul.:  Plac Wolności, Szkolna, Parkowa, 22 Stycznia, 3 Maja, Kręta, Tysiąclecia, Krasickiego, Sawickiej

Trasa G   Żerniki, Świątkowo, Zrazim, Wełna

Trasa H   Juncewo, Obiecanowo, Chrzanowo, Żużoły, Tonowo

ODBIÓR ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZINY 7.00  PROSZĘ O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW PRZED POSESJĘ.

Szkolenia LGD Pałuki na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
zaprasza osoby
planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców
z powiatu żnińskiego do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Szkolenie dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu podejmowania działalności gospodarczej skierowane jest do mieszkańców powiatu żnińskiego.
Termin szkolenia: 05.12.2016 r. (poniedziałek), godz. 13:00 – 16:00.


Szkolenie dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu rozwijania działalności gospodarczej przeznaczone jest dla istniejących mikro i małych firm, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatu żnińskiego.
Termin szkolenia: 07.12.2016 r. (środa), godz. 13:00 – 16:00.


Miejsce szkoleń: Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7.
Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać pod numerami tel.: 609 996 155, 530 317 783 lub e-mail: lgd-paluki@wp.pl w terminie do 02.12.2016 r.

Planowane terminy naborów wniosków:
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: 27.12.2016 r. – 17.01.2017 r.
z zakresu rozwijania działalności gospodarczej: 10.01.2017 r. – 31.01.2017 r.


Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.


Więcej informacji udzielamy pod nr telefonu: 609 996 155, 530 317 783 lub e-mail: lgd-paluki@wp.pl

„Samoobrona Kobiet”

„Samoobrona Kobiet”

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu informuje, iż za kilka dni ruszy l-sza edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu:

mjr Jacek TECŁAW - tel. 261 436 740

kpt. Andrzej WICLEBEN - tel. 261 436 741

Na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu zajęcia prowadzone będą w:

Czytaj więcej...

WYNIKI WYBORU ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Janowiec Wielkopolski, 2 listopada 2016 r.

 

 

Wyniki wyboru zadania w ramach konsultacji społecznych na terenie miasta Janowca  Wielkopolskiego dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok

 

Na realizację zadań w ramach  budżetu obywatelskiego na 2017 rok przewidziano kwotę w wysokości 70.000,00 zł. Do realizacji w ramach tego budżetu rekomendowano  2 projekty.

 

Głosowanie na wybór zadania trwało od dnia 6 do 28 października 2016 r.

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 3.284.

W głosowaniu wzięło udział 606 mieszkańców, co oznacza frekwencję na poziomie 18,45%.

Liczba oddanych głosów nieważnych  -   24.

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Głosy oddane w wersji elektronicznej

 

Głosy oddane w  formie karty do głosowania

 

 

Łączna
ilość
głosów

 

% oddanych głosów na zadanie

 

1

 

Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Osiedlowej w Janowcu Wielkopolskim

 

 

 

16

 

 

302

 

 

318

 

 

    54,64

 

2

 

Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 8  w Janowcu Wielkopolskim

 

 

 

5

 

 

259

 

 

264

 

 

   45,36

 

Podsumowanie:

W ramach środków budżetu obywatelskiego na 2017 rok do realizacji przyjęto zadanie, które uzyskało największą ilość głosów tj.:

 

„Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

 przy ul. Osiedlowej  w Janowcu Wielkopolskim”

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/   Maciej Sobczak

 

Załącznik 1 - Wyniki w formacie PDF

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]