Zmiana nazw ulic w Janowcu Wielkopolskim.

 

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy prowadzący działalność w granicach ulic: Janka Krasickiego, Związku Walki Młodych i Hanki Sawickiej.

 

Chciałbym poinformować że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim - 28 października 2016 r. roku – podejmowana będzie uchwała w sprawie zmiany nazw ulic:

1) ulicy Janka Krasickiego (droga gminna nr 130805C) na ulicę Ignacego Krasickiego;

2) ulicy Związku Walki Młodych (droga gminna nr 130842C) na ulicę Dębową;

3) ulicy Hanki Sawickiej (droga gminna nr 130804C) na ulicę Brzozową.

Czytaj więcej...

PROPOZYCJE ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK - głosowanie

 

W okresie od 6 do 28 października 2016 r. zapraszamy Państwa do głosowania nad propozycjami zadań do  Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgłoszonych przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski, które przeszły pozytywnie analizę merytoryczną:

1. Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Osiedlowej w Janowcu Wielkopolskim.

2. Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 8 w Janowcu Wielkopolskim.

 

  • Do wyboru zadania uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski.
  • Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe jest w formie papierowej lub przez internet za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
  • Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2017 r.

 

Pobierz ankietę papierową

LUB

zagłosuj elektronicznie

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Gnieźnieńska 3, pok. Nr 1

 

 

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

w dniu 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 12:00 w Janowcu Wielkopolskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a.

Czytaj więcej...

Film edukacyjny pt.: „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą''.

Państwowy Instytut Weterynaryjny udostępnił film edukacyjny pt.: „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą''.

Film jest również dostępny na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13 w zakładce „Afrykański pomór świń".

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tątniaka Aorty Brzusznej

 

 KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ

 

Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do „Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” realizowanego w 2016 roku.

Koordynator: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Rejestracja:Rejestracji można dokonać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem telefonu (52)3023034. Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]