Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Janowiec Wielkopolski, dnia 29 września 2016 roku - OKS.525.2.2016

 

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

Czytaj więcej...

POMÓŻMY JEŻYKOM !!!

Galeria zdjęć jeżyków z Janowca Wielkopolskiego

Czytaj więcej...

Informacja ARiMR - Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oddział Regionalny w Toruniu oraz Kierownik Biura Powiatowego w Żninie
serdecznie zaprasza
na Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO.

 

Podczas spotkania przedstawiona zostanie
specyfika kontroli kwalifikowalności powierzchni prowadzonej metodą FOTO
na obszarach gmin Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski.
Omówione zostaną zasady i etapy realizacji tego typu kontroli,
przewidywane ramy czasowe obsługi całego procesu oraz wpływ wyników kontroli na wysokość płatności bezpośrednich.

 

Termin spotkania: 29.09.2016 r  godz.10.00

Miejsce spotkania: Gminny Dom Kultury, ul. Kościelna 4a, 88-420 Rogowo

Zamknięcie drogi na odcinku od m. Żerniki do skrzyżowania z droga nr 2323C Wełna-Wiewiórczyn.

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 23146 Żnin - Janowiec Wielkopolski od km 12+675 do km 18+375 dl. 5,7 km zachodzi konieczność zamknięcia drogi na odcinku od m. Żerniki do skrzyżowania z droga nr 2323C Wełna -Wiewiórczyn.

W związku z powyższym planuje się że od 13.09.2016 r. ww. odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu i obowiązywać będzie objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Powyższe utrudnienia będą obowiązywać około 40 dni.

P.O. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie
z siedzibą w Podgórzynie

/-/ Andrzej Górzyński

„Projekt z ZUS”

„Projekt z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie i uczniów gimnazjów do udziału w projekcie edukacyjnym zatytułowanym ”Projekt z ZUS”.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i budowanie świadomości młodego pokolenia w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Skierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorco! Ostrzeżenie w sprawie wpisów do CEIDG

Ostrzeżenie CEIDG

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju przypomina, że wpis do CEIDG oraz wszelkie zmiany wpisu są bezpłatne.

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]