LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA ZAPRASZA

raz w miesiącu

do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

 przy ul. Gnieźnieńskiej 3

 

 na dyżur Członka Zarządu LGD

 

 Spotkanie odbędzie się w czwartek,

30 maja 2017r. w godz. 10:00 – 12:00

Sala nr 1

 

Podczas dyżuru będzie można porozmawiać na tematy dotyczące wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader w latach 2014 – 2020, oraz uzyskać informacje dotyczące nowego okresu programowania
w ramach PROW na lata 2014 – 2020 oraz osi 7 i 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Terminy i godziny kolejnych spotkań będą podawane na bieżąco.

Informacje można uzyskać pod nr tel.: 609-996-155